Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bert-Sport

Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu, Zasadami ochrony danych i Polityką prywatności, za każdym razem przed złożeniem zamówienia, ponieważ Regulamin może ulec zmianom. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie Sprzedawcy w momencie składania zamówienia.

Dostępność produktów i usług na stronie w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

Postanowienia wstępne

 1. 1. Sklep internetowy BERT - SPORT, dostępny pod adresem internetowym http://bert-sport.com.pl/ prowadzony jest przez Leszka Janiczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BERT – SPORT Leszek Janiczak, Luborzyca 221, 32-010 Luborzyca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792001879, REGON 120314286.
 2. 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 Kontakt ze Sklepem

 1. 1. Adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków (obok wejścia na Stadion KS Hutnik)
 2. 2. Adres e-mail Sprzedawcy: bert-sport@tlen.pl
 3. 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 608 398 300 lub 608 398 100
 4. 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w każdy w/w sposób.
 5. 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BANK PKO BP 31 1020 2906 0000 1202 0148 7222

Definicje

 1. 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BERT – SPORT Leszek Janiczak, dostępny pod adresem internetowym http://bert-sport.com.pl/ prowadzony jest przez Leszka Janiczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BERT – SPORT Leszek Janiczak, Luborzyca 221, 32-010 Luborzyca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792001879, REGON 120314286
 3. 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://bert-sport.com.pl/
 6. 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/ów ze Sprzedawcą.
 9. 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a. urządzenie końcowe (komputer, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź inną zaktualizowaną i odpowiednio skonfigurowaną,
 2. b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c. włączona obsługa plików cookies,,
 4. d. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

 1. 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe),
  o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. 5. Prezentowane Produkty są w możliwie najwierniejszy sposób odzwierciedlający rzeczywiste kolory, jednakże sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu.
 6. 6. Wymiary produktu podane na stronie bert-sport są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami zamawianego Produktu. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić w zależności od materiału, z którego został wykonany.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. 1. W celu złożenia zamówienia nie ma konieczności rejestrowania się na stronie Sklepu.
 2. 2. Zachęcamy jednak do założenia Konta w Sklepie i w tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię Nazwisko E-mail i ustalone hasło (należy potwierdzić regulamin i politykę prywatności).
 3. 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 5. 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane poniżej.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie: danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostawy Produktu, podać dane do faktury (jeżeli jest potrzebna), e-mail i telefon celem ułatwienia realizacji Zamówienia, oraz można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych;
 5. · Karta kredytowa lub debetowa Dane płatności można wprowadzać
  w momencie składania i opłacania zamówienia ważną kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard). Odpowiednia kwota zostanie zablokowana na karcie, ale płatność zostanie pobrana dopiero w momencie wysłania zamówienia. Bert-Sport zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej, tego, czy stan karty umożliwi opłacenie zamówienia oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej kontroli.
 6. · Przelewy24 Podczas procesu zamawiania Klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku, aby sfinalizować proces płatności. W przypadku korzystania z bankowości online dostępnej dla najbardziej popularnych polskich banków, można skorzystać z płatności poprzez Przelewy24 -konto zostanie natychmiast obciążone kwotą należności.
 7. · Płatność kartą płatniczą (tylko przy wyborze odbioru osobistego i jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat
 8. · Płatność gotówką (tylko przy wyborze odbioru osobistego i jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat
 9. · Bony podarunkowe BERT-SPORT (tylko przy wyborze odbioru można opłacić całe zamówienie lub tylko jego część w naszym sklepie stacjonarnym.
 10. · PAYU
 11. · Przelew tradycyjny
 12. · Pobranie (przy odbiorze przesyłki)
 1. kliknąć przycisk “Zamawiam”;
 2. dokonać wyboru sposobu płatności i odbioru zamówienia na stronie „Dostawa
  i płatność”;
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności:

 i w zależności od wyboru sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 1. 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;
 3. b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 4. c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Tadeusza Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków (obok Stadionu KS Hutnika);
 5. d. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 6. e. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w Regulaminie poniżej i na stronie Sklepu.
 1. W każdej chwili Klient może wrócić do kontynuowania zakupów lub przejść do finalizacji zamówienia.

Dostawa i płatność

 1. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
  o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie do dwóch dni roboczych, licząc w następujący sposób:
 8. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub  kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w następnym dniu roboczym poprzedzającym złożenie zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Standardowo dostawa Produktu odbywa się (na terenie Polski i za granicę) przez  firmę kurierską DPD (zgodnie z jej aktualnym cennikiem obowiązującym na stronie www.). Dodatkowo koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsument może w terminie 14  dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że zamówione produkty zostaną zwrócone
  w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
 2. 2. Bieg terminu określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sprzedawcy bert-sport@tlen.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, koszty dokonanej przez niego płatności (bez kosztów dostawy).
 9. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:
 14. a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 15. b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 16. c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacja i gwarancja

 1. 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta
  w związku z wadą towaru.
 5. 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie (adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 4. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.   

Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl